Державний навчальний заклад
"полтавський
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості"
Будь ласка, оцініть якість послуг, які надає Полтавський ЦПТО:

Умови співпраці

Понад 5 років ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти ДСЗ» готує кваліфікованих робітників для підприємств не лише міста та Полтавського регіону, а також для інших областей України. Для закладу неодмінною лишається вимога - забезпечення промислових, с/г підприємств, закладів торгівлі та сфери послуг висококваліфікованими, конкурентоспроможними робітниками тому, що проблема підготовки ініціативних, конкурентоздатних та професійно-компетентних випускників професійно-технічного навчального закладу на сьогодні є надзвичайно актуальною. Сучасний ринок праці диктує свої умови: якість професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника повинна відповідати не лише вимогам освітніх стандартів, але й потребам роботодавця.

У закладі сформована і працює Рада роботодавців, розроблене Положення про Раду роботодавців «ДНЗ Полтавський центр професійно-технічної освіти ДСЗ», затверджений її склад, перспективний план роботи, налагоджене соціальне партнерство підприємствами міста та області. Основою соціального партнерства у центрі є принцип співробітництва між роботодавцями і педагогічними працівниками, який реалізується у таких формах:

  • укладання договорів на підготовку кваліфікованих робітників, як двох так і багатосторонніх;
  • підготовка кваліфікованих робітників за дуальною формою;
  • проходження професійно-практичної підготовки в умовах реального виробництва з подальшим працевлаштуванням випускників;
  • підвищення кваліфікації та стажування майстрів виробничого навчання.

Основними формами співпраці із соціальними партнерами є: ознайомлення з діяльністю підприємства, екскурсії, консультації, участь представників підприємств у кваліфікаційній атестації, в організації професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовок здобувачів освіти.

Співпраця навчального закладу і роботодавців – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування випускників. Це - адаптація майбутніх робітників до умов виробництва ще під час навчання, доступ всіх учасників освітнього процесу до інноваційних виробничих технологій та сучасного виробничого обладнання, коригування робочих навчальних планів відповідно до вимог підприємства та регіону вцілому, відкриття більш широких можливостей для організації професійно-практичної підготовки слухачів, можливість пройти стажування для майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки.

Впровадження сучасних виробничих та педагогічних технологій в організацію та проведення професійного навчання дозволяє підвищити мотивацію слухачів до навчання та будувати стабільні, міцні партнерські стосунки з підприємствами – замовниками робітничих кадрів.